Prè nan men Dyaspora a 0% Enterè pou Antreprenè Ayisyen

 

Prete yon biznis 10 dola

 Ann kreye yon nouvo kanal pou envestisman lajan transfè an Ayiti

poukisa menvesti.com?

Evalyasyon Pwojè yo

Tout pwojè biznis ki sou platfòm nou an te analize ak evalye pa analis nou yo ak komite seleksyon nou an. Se sèlman pwojè ki satisfè kritè nou yo ki afiche sou platfòm crowdfunding lan

Sipèvizyon Pwojè yo

MEnvesti.com travay tèt kole ak lidè pwojè biznis pou ede yo reyalize objektif yo. Yon fwa kanpay pou ranmase lajan an fini, MEnvesti.com dekese lajan an nan 4 vèsman. Yo dwe soumèt yon rapò avan chak vèsman.

Lajan san Enterè

+ plis yon tikal frè patisipasyon

MEnvesti.com se sèl platfòm finansman patisipatif an Ayiti ki gen pou objektif pou pèmèt dyaspora ayisyen an ofri prè bay ti antrepriz na peyi a. MEnvesti.com chaje yon ti kal frè 5% sou prè yo sèlman. Plis detay

objektif nou pou 5 ane

$30

milyon

Lajan prete an $US

5,000

20

Vil ann Ayiti

100%

Ranbousman

© 2019 by MEnvesti Investment Group, LLC

      Gonaives, Haiti | Stamford, CT, USA

MEnvesti.com se yon platfòm finansman patisipatif anliy ki fasilite prè ki soti nan dyaspora ayisyen an bay pwojè devlopman an Ayiti.

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram